Kavelbeheerder

Er blijkt enige onduidelijkheid te zijn over de status van de kavelbeheerder. Een zestal jaren geleden is besloten dat de kavelbeheerder deel uit maakt van het bestuur. Echter is dit niet aangepast in het “huishoudelijk reglement”. Waar nodig zal de tekst aangepast worden in het reglement en voorgelegd aan de A.L.V.   Met vriendelijke groet, […]

Lees verder


Kascontrole

Beste leden, Zoals op de afgelopen ledenvergadering vermeld zou de kascontrole commissie nog een keer bijeen komen om de afschriften te controleren. Dit is gebeurt op dinsdag 13 maart bij mw. M.Rombout. Na hartelijk te zijn ontvangen zijn de op- en afboekingen doorgelopen en het saldo op de rekeningen vergeleken met hetgeen vermeld op de […]

Lees verder


Herinnering: dinsdag 6 maart 2018 – Ledenvergadering de Kavel

Dinsdag 6 maart 2018 aanvang 20.00 uur is er in zalencentrum Wieleman Dorpsraat 11 Westervoort een ledenvergadering. Het bestuur rekent op veel belangstelling. Notulen van de vorige bijeenkomst in 2017 zijn hier te vinden.   Agenda: Opening, Mededelingen: Middenpad en autoverkeer Ingekomen stukken Notulen algemene ledenvergadering 14-3-2017 Jaarverslag secretaris Jaarverslag Penningmeester Verslag kascontrolecommissie Nieuw reservelid kascontrole […]

Lees verder