Home

Welkom bij de website van Volkstuinders-vereniging ‘De Kavel’ uit Westervoort.

Onze vereniging is opgericht op 1 oktober 1984.

Het complex is gelegen aan de rand van de wijk ‘De Leigraaf’ tegen het Horsterpark en omvat meer dan 100 kavels. Op dit moment heeft de vereniging meer dan 100 leden uit diverse culturen die, ieder op hun eigen manier, tuinieren. Nieuwe leden krijgen eerst een contract voor één jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt een contract voor onbepaalde tijd.

De vereniging heeft tot doel de leden in de gelegenheid stellen om op hun eigen manier te kunnen tuinieren. Zolang men elkaar niet tot overlast is, is er veel mogelijk. Bij de oprichting in 1984 is nadrukkelijk niet gekozen voor een ecologische of biologische volkstuinvereniging. We zijn ons ervan bewust dat er sinds 1984, veertig jaar geleden, veel is veranderd en dat het biologische, ecologische tuinieren een steeds ruimere plaats is gaan innemen. Ook deze groeiende groep tuinders willen we de ruimte geven op hun eigen manier te tuinieren. Om te voorkomen dat er een voortdurend spanningsveld ontstaat met tuinders die gebruik maken van verschillende vormen van gewasbeschermingsmiddelen zijn de spelregels tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2024 aangepast*).  We zijn een volkstuinvereniging “in beweging”. Hiermee geven we aan dat we in een fase verkeren waarin we ons willen oriënteren op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en hoe we hier als volkstuinvereniging op kunnen inspelen.

Om toch een beetje eenheid te hebben op het complex is er voor en door leden een huishoudelijk reglement opgesteld. Wanneer een lid een bouwwerk (kas, tunnelkas of schuurtje) wil plaatsen of veranderen dient dit schriftelijk te worden aangevraagd, zodat toetsing mogelijk is.

We bezitten meerdere kruiwagens en er staan over het hele complex 9 pompen voor algemeen gebruik. Indien gewenst kan de gehuurde kavel door een ervaren tuinder worden gefreesd. Hiervoor is een kleine vergoeding ingesteld.

Jaarlijks worden leden in de gelegenheid gesteld om, met korting, zaden en pootgoed te bestellen bij een aangewezen leverancier.

Er wordt gewerkt aan een nieuwsbrief met informatie over alle voorkomende zaken op het complex en binnen de vereniging. Deze nieuwsbrief wordt, via e-mail, rechtstreeks aan de leden gezonden.

Veel plezier bij het lezen van de diverse pagina’s op onze site en wellicht tot ziens op ons complex.

*) zie het huishoudelijk reglement d.d. 26 maart 2024.