“Nieuw middenplein”

Onlangs heeft de gemeente het middenplein gerenoveerd. Alle oude tegels zijn verwijderd en een gedeelte is opnieuw bestraat. Het gedeelte naast kavel 20 is niet meer bestraat. Dit perceel is opgehoogd met zwarte grond/compost en zal worden ingeplant met insectentrekkende struiken en planten. In overleg met enkele deskundige leden zullen we een keuze maken. De […]

Lees verder


Kascontrole

Beste leden, Zoals op de afgelopen ledenvergadering vermeld zou de kascontrole commissie nog een keer bijeen komen om de afschriften te controleren. Dit is gebeurt op dinsdag 13 maart bij mw. M.Rombout. Na hartelijk te zijn ontvangen zijn de op- en afboekingen doorgelopen en het saldo op de rekeningen vergeleken met hetgeen vermeld op de […]

Lees verder


Nieuwe kavelbeheerder

Na het vertrek van Ruud Bokhove heeft Ton Kortekaas, de secretaris van onze vereniging, de taak van de kavelbeheerder een paar maanden waargenomen. Met ingang van 19 maart neem ik deze taak op me. Mijn naam is Joop Ahlers en ik tuinier op kavel 16a. Vanaf 19 maart kunt u bij mij terecht voor; – […]

Lees verder


Herinnering: dinsdag 6 maart 2018 – Ledenvergadering de Kavel

Dinsdag 6 maart 2018 aanvang 20.00 uur is er in zalencentrum Wieleman Dorpsraat 11 Westervoort een ledenvergadering. Het bestuur rekent op veel belangstelling. Notulen van de vorige bijeenkomst in 2017 zijn hier te vinden.   Agenda: Opening, Mededelingen: Middenpad en autoverkeer Ingekomen stukken Notulen algemene ledenvergadering 14-3-2017 Jaarverslag secretaris Jaarverslag Penningmeester Verslag kascontrolecommissie Nieuw reservelid kascontrole […]

Lees verder