Kascontrole

Beste leden, Zoals op de afgelopen ledenvergadering vermeld zou de kascontrole commissie nog een keer bijeen komen om de afschriften te controleren. Dit is gebeurt op dinsdag 13 maart bij mw. M.Rombout. Na hartelijk te zijn ontvangen zijn de op- en afboekingen doorgelopen en het saldo op de rekeningen vergeleken met hetgeen vermeld op de […]

Lees verder