Opzegformulier De Kavel – Westervoort

  Aan het bestuur van "De Kavel",

  Hierbij laat ik weten te stoppen met het tuinieren bij “De Kavel”
  en wel met ingang van (denk aan de opzegtermijn):

  Naam *

  Adres *

  Postcode en Woonplaats *

  E-mail *

  Telefoonnummer *

  Kavelnummer *

  Bankrekeningnummer (voor terugstorten borg) *

  Opmerkingen

  Mijn kavel zal schoon en leeg worden opgeleverd op bovengenoemde datum.
  De sleutel zal ik, binnen een week na opzegging, inleveren bij de kavelbeheerder,
  Joop Ahlers, De Bruine Ackers 17, 6932 BM Westervoort, 06-54637830