Herinnering: dinsdag 6 maart 2018 – Ledenvergadering de Kavel

Dinsdag 6 maart 2018 aanvang 20.00 uur is er in zalencentrum Wieleman Dorpsraat 11 Westervoort een ledenvergadering.┬áHet bestuur rekent op veel belangstelling. Notulen van de vorige bijeenkomst in 2017 zijn hier te vinden.   Agenda: Opening, Mededelingen: Middenpad en autoverkeer Ingekomen stukken Notulen algemene ledenvergadering 14-3-2017 Jaarverslag secretaris Jaarverslag Penningmeester Verslag kascontrolecommissie Nieuw reservelid kascontrole […]

Lees verder