Even bijkletsen

20 DECEMBER 2012

EVEN BIJKLETSEN

‘Even’ bijkletsen….. Een terugblik op 2021. Vooruit kijken naar 2022. Het is maar vanuit welk standpunt je even bij gaat kletsen….. Dat woordje even kan gemakkelijk ontaarden in een artikel van meerdere pagina’s. Laat ik me maar beperken tot het leven rond onze volkstuin. Hier gebeurt al genoeg. Al lijkt het of er zelden iemand op de tuin  aanwezig is. Ruim honderd kavels en toch is het vaak uitgestorven op ons mooie complex. Je zou haast denken dat er hier niets gebeurt…. Niets is wat het lijkt . Als je over het terrein loopt maken de over het algemeen goed onderhouden tuinen wel duidelijk dat er  regelmatig  wordt getuinierd. Al zijn er uiteraard ook tuinen waar de staat van onderhoud laat zien dat er al lange tijd niet meer is getuinierd. Jammer, maar achter (het onderhoud van) iedere tuin zit een verhaal…. Ziekte, coronaperikelen, vakantie, motivatie, werk, drukte thuis. Het zou fijn zijn als de kavelbeheerders en het bestuur op de hoogte worden gesteld wanneer een tuin langere tijd niet meer goed kan worden onderhouden. We kunnen hier dan rekening mee houden. Het zou nog mooier zijn als u zelf bij langdurige afwezigheid iemand zoekt die u enige tijd kan helpen. Het scheelt de kavelbeheerder tenslotte veel werk. Het gebeurt met enige regelmaat dat we een sterk verwaarloosde tuin eerst weer schoon moeten maken voordat deze kan worden verhuurd.

We zijn dit najaar gestart met twee nieuwe kavelbeheerders. Ook is er een asstistentkavelbheerder. Zij ondersteunt de kavelbeheerders bij bijvoorbeeld een bezichtiging overdag, met aspiranthuurders. U heeft hierover een mail gehad. Het kavelbeheer wordt nu dus gedaan door meerdere leden. Honderd kavels in je eentje uitgeven en beheren is eigenlijk niet te doen.

 De jaarlijkse ledenvergadering is niet doorgegaan. Jammer. Zo’n bijeenkomst is een mooi moment om elkaar eens te ontmoeten en van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen binnen onze vereniging. Het bestuur en de leden missen  hierdoor een belangrijk moment waarop we verantwoording kunnen afleggen, feedback kunnen geven en ontvangen,  besluiten kunnen nemen, tips en ideeën kunnen uitwisselen. De communicatie via de mail en het mededelingenbord is daardoor extra belangrijk geworden. Blijf het mededelingenbord en de mail in de gaten houden. Als extra service hangen we ook met enige regelmaat de mail zowel op het mededelingenbord als op het raam van het kantoortje. Er zijn leden die geen mail hebben of lezen en ook het mededelingenbord niet lezen… Wellicht valt een papier op het raam wel op! Het is belangrijk dat u een wijziging van het mailadres doorgeeft aan de secretaris!!

Binnen het bestuur is er ook het een en ander veranderd. U heeft ongetwijfeld gelezen dat er dit jaar veschillende vacatures waren. Alle vacatures zijn inmiddels opgevuld. Met ingang van 1 januari treedt Theo Schennink aan als interim secretaris. Ton Kortekaas trekt zich met ingang van 1 januari terug als bestuurslid en kavelbeheerder. Hij gaat verder als gewoon lid. Theo is tot aan de komende ledenvergadering interim secretaris. De ledenvergadering kiest volgens de statuten een nieuwe secretaris. Zoals eerder gezegd zijn er inmiddels twee nieuwe kavelbeheerders, Karel Sastrapawiro en Dick Westerink. Gaby McGillevry zal indien nodig assistentie verlenen. Ondergetekende zal voorlopig nog als voorzitter aanblijven. Er heeft zich tot nu toe niemand als kandidaat voorzitter aangemeld.  Het is echter niet de bedoeling dat ik, net als mijn voorganger, tot in lengte van jaren deze vrijwilligersklus voor mijn rekening neem omdat er zich geen opvolgers melden…. Ik heb echter wel mijn taak als kavelbeheerder inmiddels overgedragen. Op het mededelingenbord vindt u een overzicht van de overige vrijwilligers

Voor het komende jaar, 2022, staan geen ingrijpende veranderingen op het programma. We zullen als bestuur en overige vrijwilligers in ieder geval de vereniging draaiende houden zodat ieder ook in deze idiote tijden gewoon lekker kan tuinieren.  Verder zullen we als actiepunten opnemen: actualiseren van het contract met de gemeente, updaten van de website en nieuwsbrief,  opruimen en herinrichten middentrerrein, opstellen van een onderhoudsplan m.b.t. kruiwagenschuur, infrastructuur(tegelpaden), vervangen daken werkplaats/kantoor/kruiwagenschuur, overig groenonderhoud en het aanbrengen van een nieuwe tuinnummering. Heeft u nog ideeën, tips, voorstellen? Laat het ons weten via bestuur@dekavel.nl

We weten dat er een groep is die corona als een griepje ziet en lak heeft aan de coronamaatregelen, maar we willen ieder op het hart drukken zich ook in 2022 te houden aan de elementaire regels op de tuin:

– afstand houden!!

– bij klachten niet naar de tuin!!

– corona? Even melden bij het bestuur.

– geen handen schudden…

ter herinnering:

  • Het bestuur regelt geen centrale mestinkoop! Dit dient u zelf te regelen, desnoods met enkele medetuinders. Wees echter spaarzaam met verse mest!!! Er is in de afgelopen jaren erg veel mest op diverse tuinen gedoponeerd. Een enkeling heeft er zelfs tuinwallen mee aangelegd. Dit laatste is streng verboden!!!!!
  • Geen afval achter de schuren of buiten het terrein gooien!
  • Loop eens met een kritische blik over uw kavel en bekijk wat er aan materialen afgevoerd kan worden. Er zijn tuinders die in de loop van de jaren diverse materialen hebben verzameld maar eigenlijk niet meer gebruiken. Afvoeren….niet laten liggen voor de volgende huurder.
  • Geef uw schuurtje eens een likje verf! Er zijn schuren die dringend een verfbeurt moeten hebben. Staat een stuk beter!
  • De tuinders aan de rand van het complex mogen de grond gebruiken tot aan de ligusterheg.
  • Langdurige afwezigheid van de tuin ( ziekte, werk, andere oorzaak) even melden bij de secretaris. Regel desnoods iemand die de tuinwerkzaamheden even over kan nemen.
  • Maak zeer spaarzaam gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Ze zijn volgens de statuten  niet verboden, maar enkele tuinders gebruiken overvloedig chemische middelen ter bestrijding van bijv. onkruid of de beruchte coloradokever. Er zijn echter ook tuinders die graag bioplogisch willen tuinieren of anderszins last hebben van de “chemische luchtjes”…..

Tenslotte wens ik iedereen, ook namens de rest van het bestuur, ondanks alle beperkingen fijne feestdagen en een heel mooi, rustgevend en gezond tuinjaar 2022!!!

Joop Ahlers,voorzitter De Kavel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.