Even bijkletsen ( van de voorzitter )

We hebben in alle opzichten een ‘roerig tuinjaar’ achter de rug.  Het jaar 2020 begon net als vele voorliggende jaren. In januari, februari werden door vele leden de nieuwe tuinplannen gemaakt. Er werd poot- en zaaigoed ingekocht en als het weer het toeliet begonnen de eerste fanatieke tuinders al met de voorbereidingen op de tuin. Helaas veranderde de wereld buiten de tuinpoort heel snel. In maart sloeg de coronacrisis toe, al waren we ons nog niet echt bewust van het enorme drama dat op ons af kwam. Maar dat veranderde snel. Gelukkig bleef ons volkstuincomplex open en was het leven ‘binnen de poort’ een beetje als voorheen. Met wat aanpassingen in de spelregels konden we, ondanks de corona, weer aan het tuinieren. Het was voor enkele tuinders even wennen dat de hoofdpoort ineens de hele dag open bleef staan. Anderen vonden dit prima. Ook de 1 ½ meter afstand was, en is nog steeds, even wennen.  Het is al eens eerder gezegd, de volkstuin is de wereld in het klein. Ook betreffende de corona lopen er bij ons vele specialisten rond  met uiteenlopende meningen. Toch hield het overgrote deel van de huurders zich aan de regels… Het bestuur nam de richtlijnen van de landelijke volkstuinorganisatie als basis voor het eigen beleid. Deze werden via de mail, de nieuwsbrief, het mededelingenbord en info’s her en der aangebracht in de tuin met u gecommuniceerd. 

In 2020 t/m februari 2021 zijn zo rond de dertig kavels van huurder veranderd; zijn de deuren in de werkplaats, het kantoortje en de kruiwagenopslag gerenoveerd; is er een mestbak geplaatst;  zijn er vrijwilligers vertrokken en hebben zich nieuwe vrijwilligers aangemeld; zijn de jonge wilgen rond het complex voor de eerste keer geknot. Kortom….alle activiteiten gingen min of meer normaal door. Helaas moesten we ook enkele gemeenschappelijke activiteiten annuleren zoals de kennismakingsmiddag met de nieuwe tuinders en de jaarvergadering.

 De jaarvergadering is tevens het moment waarop besluiten worden genomen, wensen worden geïnventariseerd en afspraken worden gemaakt. Ook in 2021 zal de jaarvergadering voorlopig niet doorgaan. Dit houdt in dat we de formele zaken, zoals de financiële verslagen en het jaarverslag van de secretaris, op een andere wijze afhandelen. Vorig jaar kwam de kascontrole-commissie nog bij de penningmeester thuis om het een en ander te controleren en vast te stellen. Helaas is een fysieke controle bij de penningmeester thuis op dit moment moeilijk te regelen. Er is nog geen nieuwe commissie gekozen en verhinderen de bezoekregeling thuis en de 1 ½ meter regeling een werkbare situatie. Het bestuur heeft er dan ook voor gekozen om de boeken door een accountant te laten controleren. Dit is inmiddels gebeurd en de accountant heeft het jaarverslag 2020 goedgekeurd. Er is een begroting voor 2021 opgesteld. De verslagen liggen bij de penningmeester ter inzage.

We willen dit jaar twee activiteiten afronden; de renovatie van de kruiwagenschuur en de renovatie/vervanging van de kruiwagens. Voorts hebben we enkele schuttingdelen op de kop weten te tikken en willen we hiermee achter de kruiwagenschuur een stuk grond afscheiden waarbinnen het bestuur eventueel materiaal kan opslaan. 

DE ENQUÊTE

In januari ontving u via de mail een bescheiden enquête. Helaas zijn er enkele leden die niet de beschikking hebben over een computer of gewoon geen gebruik (willen) maken van digitale middelen. De secretaris wilde de enquête aan enkele leden via de post versturen. Door zeer plotselinge, ernstige ziekte( geen corona) is dit echter niet gelukt. 

Er stonden in de enquête een drietal onderwerpen: de borg en het opruimen van verwaarloosde kavels, het plaatsen van een mobiel toilet, inventarisatie van wensen.

De respons op de enquête was ruim dertig .  Door middel van deze enquête wilden we als bestuur eventuele wensen inventariseren. 

  1. Ook wilden we m.b.v. de enquête de leden nog eens attenderen op het opleveren van een kavel. In de statuten staat dat bij oplevering van een niet opgeruimde , in verwaarloosde staat overkerende kavel eventuele meerkosten op de huurder worden verhaald. Sommige kavels worden in erbarmelijke staat opgeleverd en het kost veel moeite, en soms geld, om ze weer in een verhuurbare staat op te leveren. De hoogte van de betaalde borg varieert echter. Het kan dus zijn dat het ene lid meer opruimkosten moet betalen dan het andere. Over het algemeen worden kavels echter redelijk schoon opgeruimd of worden prima afspraken gemaakt. Leest u de statuten er nog eens op na…

actie

Op dit moment betalen nieuwe leden 40 euro borg voor een halve kavel en 80 euro voor een hele kavel. In het verleden betaalde men een lagere borg. De borg wordt prima oplevering terugbetaald. Zie huishoudelijk reglement, artikel 5. Voor nieuwe leden is dit bedrag geen probleem. Men krijgt het immers terug…. Voor oudere leden verandert er niets. Ze hoeven niet bij te betalen maar lopen wel het risico bij slechte oplevering een hogere naheffing te krijgen…..

  1. De tweede vraag ging over het eventueel plaatsen van een mobiel toilet gedurende het tuinseizoen. Af en toe wordt er door aspirant leden gevraagd naar de aanwezigheid van een toilet. Het is echter geen “hot issue”….

actie

In de enquête werd het voorstel in ruime meerderheid afgewezen. De kosten van de aanleg van een waterleiding en riolering van een vast toilet en de vaste kosten zijn erg hoog. Het plaatsen van een mobiel toilet zijn ook behoorlijk en wegen niet op tegen de geringe verzoeken om een toilet.

Bovendien ziet niemand het zitten om de toiletten wekelijks schoon te maken….. 

  1. Met enige regelmaat werd in het verleden tijdens de jaarvergadering door enkele leden enthousiast gesproken over het organiseren van vrijwilligersdagen. Over het algemeen liepen de initiatieven stuk op de organisatie en uitvoering. Mensen haakten alsnog af of lieten niets meer van zich horen. Veelal werd er op gerekend dat het bestuur dit wel zou gaan organiseren. Helaas. Het huidige bestuur is van mening dat ze het al druk genoeg heeft met het overeind houden van de vereniging, inclusief kavelbeheer. We zijn allemaal vrijwilligers en laten de uitvoering van de overige vrijwilligerstaken graag over aan de overige leden. Toch wilden we de vraag nog eens voorleggen. Er werd enthousiast op gereageerd. Een grote meerderheid van de inzenders was voor het organiseren van een tweetal vrijwilligersdagen. 

actie

We hebben besloten dat we de start van deze activiteit voor onze rekening gaan nemen. We zullen de leden die vóór stemden gaan benaderen en bekijken of er gezamenlijke klussen  kunnen worden georganiseerd. We denken hierbij in ieder geval aan de herstart van een vrijwilligersmiddag. 

Houd er echter rekening mee dat de coronacrisis het voorlopig onmogelijk maakt om groepsactiviteiten op te starten. Vrijwilligersklussen zoals onderhoud pompen, frezen, website, nieuwsbrief, organisatie van het eventueel opruimen van kavels en onderhoud terrein en gebouwen worden al door vrijwilligers uitgevoerd en door het bestuur aangestuurd. 

Tenslotte willen we u wijzen op de brievenbus en de mail.. Mocht u ideeën, tips, klachten hebben……maak er gebruik van.

Mocht u nog vragen hebben over de enquête dan kunt u terecht bij Joop Ahlers ( kavel 6), Klaas Hauwert ( kavel 32) of Ton Kortekaas (kavel 1b,2a).

het bestuur

VRIJWILLIGERSLIJST 2021

voorzitter : Joop Ahlers ( kavel 6)

secretaris : Ton Kortekaas(kavel 1b,2a)

penningmeester : Klaas Hauwert ( kavel 32)

bouwvergunningen : Klaas Hauwert

kavelbeheer : Joop Ahlers, Ton Kortekaas

nieuwsbrief : Humphrey Ottenhof ( kavel 17a)

website (technische kant) : Thom Kortekaas ( contact loopt via Humphrey 

                                                             Ottenhof!)

kruiwagens : Mohammed Madani (kavel 60)

onderhoud algemene pompen : Ben Hummel ( kavel 101)

frezen : Johan Berendsen ( kavel 88) ( aanvraag :zie 

                                                              huishoudelijk  reglement)

centrale inkoop zaden,etc. : Clemens Dieker (kavel 5)

onderhoud bloemenperk

middenterrein : Marina Schutter (kavel 81)

klusjesman : Ben Hummel ( kavel 101)

overig:

onderhoud ligusterhaag : gemeente Westervoort

onderhoud knotwilgen : gemeente Westervoort

onderhoud gebouwen                        : Ben Hummel

snoeien haag middenterrein

en eventueel laurierhaag : Wanders (kavel 84)

opruimen zwaar verwaarloosde kavels : Ben Hummel, ………………………….

onderhoud hekwerk/infrastructuur : gemeente Westervoort

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.