ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 MAART 2019

Enkele belangrijke punten die tijdens deze vergadering zijn behandeld:

bestuurswisseling

Wim Geul is tijdens deze vergadering afgetreden als voorzitter. De ledenvergadering heeft Joop Ahlers als opvolger gekozen ( kavel 16a). Als opvolger van Clemens Dieker, de penningmeester, is Klaas Hauwert gekozen (kavel 82). Ton Kortekaas ( kavel 1b,2a) is herkozen als secretaris. Joop Ahlers blijft voorlopig kavelbeheerder, hierin bijgestaan door Ton Kortekaas.

financiën

De kascommissie heeft zowel het jaarverslag als de begroting voor 2019 goedgekeurd. De vergadering heeft verder besloten de borg met ingang van 2019 voor een hele kavel te verhogen tot € 80,00 en voor een halve kavel tot € 40,00.

Met in gang van maart 2019:

pacht hele kavel               : € 40,00
pacht halve kavel             : € 20,00
lidmaatschap                    : € 17,50
sleutelgeld                         : € 25,00
2e sleutel                           : € 30,00
borg hele kavel                 : € 80,00
borg halve kavel               : € 40,00
bouwvergunning              : € 11,50
frezen hele kavel              : € 10,00
frezen halve kavel            : € 6,00
inschrijfgeld                      : € 7,00
adm.veranderingen         : € 2,50

organisatiestructuur, belangrijke uitgangspunten

Tijdens de vergadering is gesproken over de organisatiestructuur van onze vereniging. Hierbij werden enkele belangrijke uitgangspunten nog eens vastgelegd:

  • De Kavel is een vereniging die de leden de gelegenheid wil bieden om te tuinieren. De activiteiten worden hier op afgestemd. We zijn geen organisatie die zich ten doel heeft gesteld vele feestelijke activiteiten te gaan organiseren. Onze vereniging is een vrijwilligersorganisatie. Alle activiteiten worden dus uitgevoerd door vrijwilligers, ook de bestuurstaken…. We hebben duidelijke vastgesteld dat we niet spreken in termen als ‘wij’ en ‘zij’ of ‘het bestuur moet……’ maar in termen als ‘wij’… We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ons volkstuincomplex. De taken worden vastgelegd in een jaarlijks op te stellen (activiteiten)plan. Deze wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld.
  • Iedere activiteit wordt georganiseerd, aangestuurd door een vrijwilliger. Deze vrijwillger heeft uitsluitend de verantwoordelijkheid voor de toebedeelde activiteit.
  • We dragen als huurder de verantwoordelijkheid voor de eigen tuin. Dit houdt in dat de tuin er (redelijk) netjes uitziet; rommel wordt afgevoerd; scheef gezakte en/of verveloze schuurtjes worden opgeknapt en dat we onze tuin niet laten verwaarlozen. Er zijn tuinen bij waar nauwelijks of niet wordt getuinierd en waar het onkruid welig tiert….. Jammer, want er is een wachtlijst. Er zijn aspiranthuurders die graag willen starten met een tuintje.
  • We vinden met z’n allen dat we het bestuur ( en zeker de kavelbeheerder) niet verantwoordelijk kunnen stellen voor het opruimen van achtergelaten tuinen en afval…. Zoals in de statuten staat vermeld zullen de onkosten voor het opruimen van een kavel worden verhaald op de ex-huurder.
  • We zijn als vereniging verantwoordelijk voor ons eigen complex. We huren deze van de gemeente. De gemeente is dus niet verantwoordelijk voor het onderhoud van ons complex, zoals de aanleg en onderhoud van de paden. De gemeente onderhoudt wel de nieuw aangelegde ‘omheining’ (een nieuwe ligusterhaag en de knotwilgen) en bjvoorbeeld de parkeerplaats. Binnen de hekken is het beheer onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.
  • Lees ook vooral nog eens de statuten ……….

overzicht vrijwilligerstaken

voorzitter                                             : Joop Ahlers (kavel 16a)
secretaris                                            : Ton Kortekaas (kavel 2a)
penningmeester                                :  Klaas Hauwert, (kavel 82)
                                                                 ( o.a. frezen, aanvraag
bouwvergunning, zie statuten)
kavelbeheerders                                : Joop Ahlers, Ton Kortekaas
nieuwsbrief en website                    : Harrie Kierkels (kavel 11)
gezamenlijke waterpompen            : Paul Sanders (kavel 70) , Wim Geul
(kavel 73)
frezen                                                   : Clemens Dieker (kavel 5), dhr.Berends
(kavel 88b)
(Op persoonlijke titel dhr.van Hummel,
kavel 101)
beheer kruiwagens                            : Albert Verweijen (kavel 60)
act.dag, Nederland Doet                 : dhr.Kasteel (kavel 43b), dhr. de Koning
kennismakingsmiddag en
plantjesmiddag                                  : mevr.Schutte, mevr.Mc.Gillavry
groenbeheer                                       : ……………………….( snoeien laurierhaag)
centrale inkoop poot en zaaigoed : Clemens Dieker

Zoals u ziet wordt er nog een vrijwilliger gezocht voor het snoeien van de laurierhaag bij de parkeerplaats. Aanmelden bij Joop Ahlers.

Ook vormen leden een regelmatig een groepje die centraal compost of tuinaarde inkoopt. Het initiatief hiervoor ligt bij de tuinders zelf. U kunt een actie hierin eventueel kenbaar maken in de nieuwsbrief of bij het mededelingenbord. Kopij voor het mededelingenbord kunt u bij één van de bestuursleden inleveren of in de brievenbus deponeren.

zie ook: https://www.dekavel.nl/vrijwilligerstaken/

kavelnummer

In een ver verleden was iedere kavel voorzien van een kavelnummer. In de loop van de tijd zijn vele nummers echter verdwenen. Om te voorkomen dat de kavelbeheerder over de honderd nieuwe nummers moet aanbrengen willen we iedere huurder vragen de eigen kavel te voorzien van een creatief nummerplaatje….. Vele leden hebben dit inmiddels al gedaan. Bent u uw kavelnummer(s) vergeten? Geen probleem. Op het mededelingenbord hangt een plattegrond van ons tuincomplex…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.